INDBETALINGSFRISTER FOR MEDLEMSSKAB SÆSON 2024

Kajakhotel skal være indbetalt senest 15. april.

Alle andre medlemstyper senest 1. maj.

Oprettelse og betaling se nederst på siden.

Priser pr. Sæson:

Medlemskab 1 voksen, frit brug af klubbens grej: kr. 800,-

Medlemskab 1 barn under 15 år frit brug af klubbens grej: kr. 550,-    

Medlemskab familie, frit brug af klubbens grej: kr. 1600,-  (Dækker 2 voksne i husstanden samt børn til og med 14 år.)

Medlemskab familie, kun deltagelse på tirsdags-familieholdet: kr. 1.100 ,-  (Dækker 2 voksne i husstanden samt børn til og med 14 år)

Medlemskab og kajakhotel: kr. 1150,-  (Dækker 1 voksen samt 1 kajakplads i aflåst container.) Udendørs opbevaring koster intet.
(Hvis du ikke allerede har en kajakplads, så bedes du kontakte bestyrelsen for nærmere aftale) (Der er i øjeblikket venteliste til kajakhotel. Hvis du vil på venteliste, send mail til bestyrelse@pkpk.dk)

IPP2 kursus for allerede medlemmer: kr. 1350,-  (Kræver allerede medlemskab af klubben. Enten alm, voksen medlem eller medlem med kajakhotel.)

Et medlemskab indeholder:

1. Udlevering af kode til klubbens containere med fællesudstyr.

2. Fri adgang til klubbens faciliteter.

3. Fri afbenyttelse af klub-fartøjer og -udstyr, til sig selv. Hvis fartøjer og/eller udstyr er i brug til fælles træning, planlagte ture m.m. i klubregi, vil dette altid have 1. prioritet, og udstyret vil ikke være til rådighed for det enkelte medlem her. Gælder kun for medlemmer der betaler for brug af klubbens grej. 

4. Medlemmer vil have mulighed for at leje fartøjer og udstyr til gæster. jf. forudsætningerne i punkt 3. pris pr. gæst er kr. 75,- pr.dag, som betales på mobilepay: 57353. skriv venligst navn på personer det drejer sig om og fartøj. Bemærk gæster er ikke omfattet af klubbens forsikringer.

5. Medlemmer har fri adgang til trænings/instruktions eftermiddage/aftener.

6. Medlemmer har adgang til deltagelse i fælles ture, arrangementer m.m. Brugerbetaling vil kunne forekomme, alt efter arrangement.

7. Medlemmer har mulighed for div. certificeringer jf. de hovedforbund som klubben er medlem af. Egenbetaling kan forekomme ved certificeringer med gebyr til prøvecensor, eller instans.

8. Medlemmer kan tilkøbe, lagerplads/kajakhotel jf. de til en hver tid gældende satser sat af bestyrelsen, såfremt der er ledige pladser.

9. Det forventes at alle medlemmer udviser ansvar og hjælpsomhed til at passe på klubbens udstyr og faciliteter.
herunder fornuftig færdsel, ophold og renholdende på og ved klubbens arealer. Vi ser gerne at medlemmer møder op til arbejdsdage i klubben.

I er altid velkomne til at kontakte os fra klubbens bestyrelse (tryk her), hvis der er spørgsmål, eller hvis der er tvivl om hvordan i skal forholde jer til en given sag.

Vælg et af nedenstående medlemskaber.

Allerede medlem: